انگلیسی
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر پرویز کریمی ثانی                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : karimisani.counsel@gmail.com

 

تحقیق و پژوهش

            ردیف

 

نام دانشگاه يا موسسه

آموزشي و پژوهشي

عنوان پژوهشهایی که  نموده يا مي نمائيد

تاريخ شروع

 

تاريخ پايان

نوع همکاری

1

دانشگاه آزاد شبستر،

اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش میزان خودمتمايزسازي دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در سال تحصیلی13881389

 

1388

 

1389

مجری طرح پژوهشی دانشگاه آزاد شبستر

ارائه در همایش ملی در اهواز

2

دانشگاه آزادشبستر،

 

تعیین رابطه بين عملكرد خانواده و معنويت با تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر سال1389

 

1389

 

1390

مجری طرح پژوهشی دانشگاه آزادشبستر

چاپ در فصل نامه علمی-پژوهشی انجمن روانشناسی اجتماعی

 

3

دانشگاه آزادشبستر

طرح معادلات ساختاری کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش بینی کننده قبل از ازدواج

1389

 

1390

مجری طرح پژوهشی دانشگاه آزادشبستر

4

دانشگاه آزاد شبستر

تاثیر گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخ های مقابله ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 1390

 

1391

مجری طرح پژوهشی دانشگاه آزاد شبستر

5

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

تدوین الگویی برای سلامت روانی دانش آموزان استان آذربایجان غربی

1390

 

1391

مجری طرح پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

 6

دانشگاه آزاد شبستر،

 

بررسی قابلیت بکارگیری انطباق مجدد زمین در نوسازی شهری بافت فرسوده بر اساس دیدگاه مالکین و متخصصین در تبریز  

 

1391

 

در حال اجرا

همکار

7 دانشگاه آزاد شبستر رابطه بین خودمتمایزسازی و نظم بخشی شناختی هیجانی با مولفه های عشق ورزی در بین افراد دارای روابط با جنس دیگر 1392   - مجری
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.