انگلیسی
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر پرویز کریمی ثانی                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : karimisani.counsel@gmail.com

 

دروس آموزشی

ردیف

 

نام دانشگاه يا موسسه

آموزشي و پژوهشي

عنوان درس هايي كه تدريس نموده يا مي نمائيد

تاريخ شروع

تاريخ پايان

نشانی موسسه

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مشاوره خانواده، اصول و فنون مشاوره، زبان تخصصی، خانواده نابسامان، مشاوره شغلی روان شناسی بازی، بهداشت روانی، خانواده در اسلام، اختلالات یادگیری، مقدمات راهنمائی و مشاوره و .......

1387

ادامه دارد

شبستر

2

دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

تمرین عملی راهنمایی و مشاوره، روان شناسی بازی، بهداشت روانی، خانواده در اسلام، اختلالات یادگیری، مقدمات راهنمائی و مشاور و.......ه

نظریه های رشد مقطع کارشناسی ارشد،

راهنمائی و مشاوره، مقطع کارشناسی ارشد 

1387

ادامه دارد

تبریز- اتوبان پاسداران

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

روان شناسی بازی، آسیب شناسی روانی

86-1387

1387

ارومیه، جاده سلماس

4

دانشگاه پیام نور ایلخچی

مشاوره خانواده، پروژه تحقیقاتی، نظریه های مشاوره

1389

1390

ایلخچی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.