انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر پرویز کریمی ثانی                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : karimisani.counsel@gmail.com

 

سوابق شغلی

ردیف

نام محل كار

نوع مسئوليت

شهرستان

تاريخ شروع

تاريخ پايان

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

شبستر

1390

ادامه دارد

2

دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

مدرس

تبریز

1386

ادامه دارد

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مدیر گروه روان شناسی و مشاوره

شبستر

1390

1392

4

دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه

مدرس مدعو

ارومیه

1386

1387

5

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مشاور و مسئول مرکز مشاوره

 

شبستر

1387

-

6

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

مشاور مرکز مشاوره

 

مرند

1388

1388

7

آموزش و پرورش ارومیه

مشاور طرح سنجش

ارومیه

1385

1385

8

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

سرپرست دفتر آموزش نیروی انسانی

شبستر

1392

1392

9

مرکز مشاوره ولیعصر

مشاور و روان شناس خانواده

 

تبریز

1387

ادامه دارد

10 دانشگاه آزاد شبستر عضو کمیته انضباطی دانشجوئی شبستر 1391 1392
11 دانشگاه آزاد شبستر عضو شورای امربه معروف و نهی از منکر شبستر 1392 1392
12 دانشگاه فرهنگیان تبریز مدرس تبریز 1393  
13 دانشگاه آزاد شبستر عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه شبستر 1394  
14 دانشگاه تبریز مشاور مرکز مشاوره تبریز 1393 -
15 انجمن مشاوره ایران رئیس انجمن مشاوره استان آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 1395 1396
16 خانه روان شناشان، مشاوران و حرف یاورانه رئیس خانه روان شناسان، مشاوران و حرف یاورانه استان آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 1396 -

 

ردیف

عنوان کارگاه ها و دوره های آموزشی

تاریخ برگزاری

برگزار کننده

1

مهارتهای زندگی

87/02/01

دانشگاه آزاد خامنه

2

مشکلات دانشجویان

1387/04/02

دانشگاه آزاد مرند

3

مقابله با افسردگی

89/02/02

دانشگاه آزاد شبستر

4

محیط فیزیکی و روانی کارکنان

1389/10/02

دانشگاه آزاد شبستر

5

روان شناسی تحول

1389/11/02

دانشگاه آزاد شبستر

6

سبک های گروهی یادگیری و یاددهی

1389/11/02

دانشگاه آزاد شبستر

7

کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

1389/11/25

دانشگاه آزاد شبستر

8

     

9

روان شناسی تحول

1388/11/26

دانشگاه آزادشبستر

10

کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

1388/11/27

دانشگاه آزاد شبستر

11

سبک های گروهی یادگیری و یاددهی

1388/11/27

دانشگاه آزاد شبستر

12

مهارتهای ارتباطی و شغل یابی

1387/02/02

دانشگاه امام حسین ع ارومیه

 

13 آسیب شناسی خانواده پاییز 92 سازمان حمل و نقل کل استان آذربایجان شرقی
14 سبک زندگی اسلامی پاییز 92 راه آهن کل استان آذربایجان شرقی

15 

آسیب شناسی خانواده 

پاییز 92 

راه و شهرسازی کل استان آذربایجان شرقی 

16 روان شناسی تعلیم و تربیت خانواده تابستان94 راه و شهرسازی کل استان آذربایجان شرقی
17 روان شناسی فساد اداری پاییز 94 اداره کل کار و تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
18 ارتباط مثبت با کودک پاییز 94 معاونت بهداشت استان آذربایجان شرقی
19 روان شناسی رشد پیشرفته پاییز 94 معاونت بهداشت استان آذربایجان شرقی

سایر کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی: اعتیاد پیشگیری شناسائی و درمان ان در حال حاضر آذر ۹۱ در دانشگاه آزاد شبستر در حال برگزاری است.

 یکارگاه آموزشی:  HIV،AIDS و ابعاد مداخلات روان شناختی آن (ویژه اعضای هیات علمی)زمان برگزاری:  تیرماه1391مکان: سالن کنفرانس

ساختمان رفاهی(مجتمع شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک آزادگان)

 کارگاه آموزشی:   خانواده و رسانه، (ویژه مدیران صدا و سیما) زمان برگزاری:  تیرماه1391، ارومیه

  کارگاه آموزشی: الگوهای یاددهی و یادگیری گروهی (ویژه دانشجویان بورسیه)زمان برگزاری: بهمن ماه 1390مکان: سالن کنفرانس ساختمان رفاهی

(مجتمع شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک مسافر)

 کارگاه آموزشی:   درمان افسردگی، (ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان)زمان برگزاری:  ۱۳۸۷، خامنه

  کارگاه آموزشی: الگوهای یاددهی و یادگیری گروهی (ویژه دانشجویان بورسیه)زمان برگزاری: بهمن ماه 1390مکان: سالن کنفرانس ساختمان رفاهی

(مجتمع شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک مسافر)

 کارگاه آموزشی:   درمان افسردگی

(ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان)زمان برگزاری:  ۱۳۸۷، خامنه

   کارگاه آموزشی: الگوهای یاددهی و یادگیری گروهی (ویژه دانشجویان بورسیه)زمان برگزاری: بهمن ماه 1390مکان: سالن کنفرانس ساختمان

رفاهی(مجتمع شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک مسافر)

 (ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان)زمان برگزاری:  ۱۳۸۷، خامنه

 کارگاه آموزشی: الگوهای یاددهی و یادگیری گروهی (ویژه دانشجویان بورسیه)زمان برگزاری: بهمن ماه 1390مکان: سالن کنفرانس ساختمان

 رفاهی(مجتمع شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک مسافر)

 کارگاه آموزشی:   خانواده و تاب آوری و مدیریت کودکان استثنائی  کارگاه آموزشی: مقاله نویسی(ویژه دانشجویان )زمان برگزاری: دی ماه 1392مکان: سالن کنفرانس ساختمان

 (ویژه اولیا مدارس)زمان برگزاری:  ۱۳۸۸، اسکو، تبریز

 کارگاه آموزشی:   مهارت های زندگی زمان برگزاری:  1391، اداره بهزیستی شبستر

 کارگاه آموزشی:   مدیریت مهد کودک، زمان برگزاری:  1390، اداره بهزیستی شبستر

 کارگاه آموزشی:   شناسائی و درمان مشکلات کودکان، زمان برگزاری:  1391، اداره بهزیستی شبستر

  کارگاه آموزشی:   روابط اجتماعی و خانواده، زمان برگزاری: پاییز 1392، کارکنان شبستر

   کارگاه آموزشی: اعتماد بنفس(ویژه دانشجویان )زمان برگزاری: پاییز 1390مکان: شبستر 

  کارگاه آموزشی: اضطراب و درمان آن (ویژه دانشجویان )زمان برگزاری: پاییز 1390مکان: شبستر 

 کارگاه آموزشی: ریلکسیشن Relaxatiom (ویژه دانشجویان )زمان برگزاری: پاییز  1389مکان: شبستر 

 کارگاه آموزشی: درمان معکوس(ویژه دانشجویان )زمان برگزاری: پاییز 1386مکان: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آموزشی: روش شناسی تحقیقات کیفی، زمان برگزاری: از مورخ 11/4/90 لغایت 12/4/90مکان: سالن کنفرانس ساختمان رفاهی(مجتمع

 شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک مسافر)

 

 

 

کارگاه آموزشی: روش شناسی تحقیقات کیفی، زمان برگزاری: از مورخ 11/4/90 لغایت 12/4/90مکان: سالن کنفرانس ساختمان رفاهی(مجتمع

 شماره یک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر-جنب پارک مسافر)

 

 

 

کارگاه آموزشی:   درمان افسردگی

کارگاه آموزشی:   درمان اختلالات جنسی، زمان برگزاری:  بهار 1391، شبستر

 

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.