انگلیسی
شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر پرویز کریمی ثانی                           

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : karimisani.counsel@gmail.com

 

مقالات ژورنال

            ردیف

 

عنوان مقاله

محل چاپ یا ارائه

1

اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش میزان خودمتمايزسازي دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی شبستر در سال تحصیلی13881389

 

همایش ملی سلامت در اهواز

2

رابطه بين عملكرد خانواده و معنويت با تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر سال1389

 

فصل نامه علمی-پژوهشی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

 

3

طرح معادلات ساختاری کیفیت زندگی زناشویی بر اساس عوامل پیش بینی کننده قبل از ازدواج

فصل نامه علمی-پژوهشی زن و مطالعات خانواده تبریز

4

تاثیر گروه درمانی یکپارچه توحیدی بر تغییر پاسخ های مقابله ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

فصل نامه علمی-پژوهشی زن و مطالعات خانواده تبریز

5

تدوین الگویی برای سلامت روانی دانش آموزان استان آذربایجان غربی

همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تبریز

6

عوامل تعیین کننده ازدواج موفق: مطالعه کیفی

فصل نامه علمی-پژوهشی انجمن مشاوره ایران

7

تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل و مهارتهای معنوی و اخلاقی پیش بینی کننده ازدواج موفق در بین زوجهای تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی زن و مطالعات خانواده
8 عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج: مطاله کیفی   فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مشاوره ایران
9 تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد مهر بر رضایت زناشوئی همایش بین المللی علوم رفتاری
10 اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه سبزوار
11 تعیین اثربخشی آموزش مهارت های معنوی در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب مجله علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی
12 Survey  the  Relationship  between  Religious  Orientation  and  Hardiness  in
Students
AENSI Journals
Advances in Environmental Biology
ISSN-1995-0756      EISSN-1998-1066
13 Applicability of the Land Readjustment in Oldareaurban renewal based on the
owners’viewpoints in Tabriz- Iran
Advances in Environmental Biology
14 Compare cognitive emotion
regulation strategies and styles of identity among students, families with one child and
several children
European Online Journal of Natural
and Social Sciences
15 تعیین رابطه بین سبک­ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصيلی 93-92 فصلنامه علمی پژوهشی زن و مطالعات خانواده
تبریز
16 اثربخشی الگوی راهنمائی و مشاوره قبل از ازدواج مبتنی بر رویکرد چند بعدی بومی نگر بر کیفیت زندگی زناشویی فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره،دانشگاه مشهد
17 A study on relationship between critical thinking in teaching style and educational performance of primary teachers in city of Shabestar

International Journal of Humanities and Cultural Studies
18 اثربخشی آموزش  مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کار آمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان کرج فصلنامه علمی - پژوهشی
زن و مطالعات خانواده تبریز
19 The Relationship between Creative Problem Solving and Self-regulated Learning in Grade Nine Students Tabriz International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences
20 A study on relationship between critical thinking in teaching style and educational performance of primary teachers in city of Shabestar INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND
CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926
21 Investigating the Relationship between the Effective Inter-school Factors and Problem-solving Styles of Fifth Grade Students in Shabestar Science Arena Publications
International Journal of Philosophy and Social-Psychological Sciences
22 مقایسه سبک های هویتی، معنای زندگی و تحول اخلاقی در بین افراد مجرم و غیرمجرم فصلنامه علمی پژوهشی
پژوهش های نوین روان شناختی دانشگاه تبریز
23 اهدای جسد و جایگاه وقف در آموزش پزشکی مجله علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
24

اثربخشی قصه درمانی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

مجله علمی پژوهشی پژوهش های کاربردی روان شناختی دانشگاه تهران
25 INVESTIGATING THE IMPACT OF PAINTING ON  THE LEVEL OF PRE-SCHOOL CHILDREN’S CREATIVITY
Science and Education ACADEMIC JOURNAL
26 بهبود اختلال نوشتن با استفاده از روش آموزش چند رسانه ای مجله علمی ترویجی دانش روان شناسی انجمن روان شناسی ایران
27 تاثير چند رسانه ای آموزش دیكته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنيداری و خودکارآمدی تحصيلي دانش آموزان ناتوان در یادگيری امال پایه دوم مدرسه بهزیستي شهرستان شبستر فصلنامه علمی پژوهشی
روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنكابن
28 Predicting the level of marital infidelity on the basis of marital intimacy components among women requesting divorce in Tabriz Science and Education ACADEMIC JOURNAL
29 رابطه سبک های دلبستگی و سبک های فرزندپروری با میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سلماس فصلنامه ایده های نوین روان شناسی
30 بررسی عوامل فردی و اجتماعی درمیان افراد مجرم و غیرمجرم فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی آذربایجان شرقی
31

رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر

فصلنامه علمی پژوهشی زن و مطالعات خانواده تبریز
32 مقایسه ی سبک زندگی و میزان سرسختی زنان بعد از طلاق در ایران (تبریز) و زنان ایرانی مقیم فنلاند (هیلسینکی) فصلنامه روان شناسی و روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
33

اثربخشی بازی درمانی بر نشانگان هیجانی رفتاری و مهارت های حل مساله در کودکان مراکز شبه خانواده

مجله علمی پژوهشی تصویر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.